TAYLOR FOLYÓIRAT

Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei

Kiadó neve: Egyesület Közép-Európa Kutatására
Kiadó székhelye: 6727 Szeged Lőwy Sándor utca 37.
Felelős kiadó személy neve : Prof. Dr. Gulyás László
Felelős szerkesztő/Föszerkesztő neve: Dr. Habil Keczer Gabriella

ISSN 2064-4361 (Nyomtatott)
ISSN 2676-8917 (Online)

A Taylor-konferencián elhangzott előadások kezdetben a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményeiben jelentek meg. Később, 2012-ben a VIKEK Közlemények vezetéstudományi tárgyú tanulmányokat tartalmazó számai önálló „B” sorozattá alakultak. 2014-ben úgy ítéltük meg, hogy közösségünk gazdálkodás- és szervezéstudománnyal foglalkozó tagjai immár létszámuk és tudományos aktivitásuk tekintetében is felzárkóztak történész, geográfus és regionalista kollégáikhoz, ezért a szakterülethez kapcsolódóan önálló folyóiratot hoztunk létre, ez a Taylor Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat.
A folyóirat rovatai a vezetéstudomány legkülönfélébb aspektusait ölelik fel. Állandó rovat például az emberi erőforrás menedzsment, a projektmenedzsment vagy a tudásmenedzsment, de szervezeti kultúrával, nonprofit szervezetekkel, változás- és válságmenedzsmenttel, termelésmenedzsmenttel is rendszeresen foglalkozunk. A tanulmányokat kettős anonim lektorálás után jelentetjük meg.

A szerkesztő bizottság tagjai: Prof. Dr. Bakacsi Gyula, Prof. Dr. Berde Csaba, Csehné Dr. habil. Papp Imola, Dr. habil. Dajnoki Krisztina, Dr. PhD. Gyökér Irén, Karoliny Mártonné Dr. PhD. Csetneki Zsuzsanna, Dr. PhD. Lazányi Kornélia, Dr. habil. Móré Mariann, Prof. Dr. Poór József.

A periodikát referált folyóiratként tartják nyilván a Magyar Tudományos Művek Tárában, és számos doktori iskolában került fel a PhD-fokozat megszerzéséhez ajánlott folyóiratok listájára.

Meggyződésünk szerint a Taylor folyóirat fontos szakmai színtere lett a vezetéstudomány hazai művelőinek.

A beküldendő cikkeknek az alábbi FORMAI KÖVETELMÉNYEKNEK kell megfelelniük
(FORMAI KÖVETELMÉNYEK)

A No.31. után megjelenő számok tanulmányonként is  letölthetők a
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/taylor oldalról

A teljes számok egyben továbbra is erről a honlapról tölthetők le.

XIII–XIV. évfolyam (2021-2022)

No40-No44. szám TELJES SZÁM

XII. évfolyam (2020)

No39. szám (feltöltés alatt)
No38. szám (feltöltés alatt)
No37. szám (feltöltés alatt)

XI. évfolyam

No. 36. szám TELJES SZÁM
No. 35. szám TELJES SZÁM

X. évfolyam

No. 34. 2018. 4. szám TELJES SZÁM
No. 33. 2018. 3. szám TELJES SZÁM
No. 32. 2018. 2. szám TELJES SZÁM
No. 31. 2018. 1. szám TELJES SZÁM

IX. évfolyam

No.29-30. 2017. 3-4. szám TELJES SZÁM
No.28. 2017. 2. szám TELJES SZÁM
No.27. 2017. 1. szám TELJES SZÁM

VIII. évfolyam

No. 26. 2016. 5. szám TELJES SZÁM
No. 25. 2016. 4. szám TELJES SZÁM
No. 24. 2016. 3. szám TELJES SZÁM
No. 23. 2016. 2. szám TELJES SZÁM
No. 22. 2016. 1. szám TELJES SZÁM

VII. évfolyam

No. 20-21. 2015. 3-4. szám TELJES SZÁM
No. 18-19. 2015. 1-2. szám TELJES SZÁM

VI. évfolyam

No.16-17. 2014. 3-4. szám TELJES SZÁM BORÍTÓ
No.14-15. 2014. 1-2. szám TELJES SZÁM BORÍTÓ