KÖZÉP-EURÓPAI MONOGRÁFIÁK

Könyvsorozatunk eddig megjelent kötetei:

No 1.: Keczer Gabriella: Egyetemirányítás: Lehetőségek és korlátok. Szeged. 2010.
No 2.: M. Császár Zsuzsa: Kisebbség-oktatás-politika a Balkánon. Szeged. 2011.
No 3.: Győri Ferenc: Tehetségföldrajz: Magyarországi vizsgálatok. Szeged 2012.
No 4.: Gulyás László-Keczer Gabriella: Projektmenedzsment 1.0. Szeged. 2012.
No 5.: Győri Ferenc (szerk.): A tudás szolgálatában. Szeged. 2012.
No 6.: Gulyás László: A Délvidék története 2. Szeged. 2012.
No 7.: Veres Lajos (szerk.): Regionális földrajzi tanulmányok. Abonyiné Palotás Jolán 70. születésnapja tiszteletére. Szeged. 2013.
No 8.: Gulyás László: A Délvidék története 3. Szeged. 2013.
No 9.: Bali Lóránt (szerk.): Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás és szomszéd településeinek, valamint Muraköz megye općinák társadalmi-gazdasági tényezőinek elemző bemutatása. Szeged. 2014.
No 10.: Lóránt Bali (ed.): Predstavljanje drusvenogospodarstvenich címbenika… Szeged. 2014.
No 11.: Keczer Gabriella: Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején. Szeged. 2014
No 12.: Dajnoki Krisztina: Helyet mindenkinek! Fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalók HR sajátosságainak feltárása az Észak-Alföldi régióban. Szeged. 2014.
No 13.: Döbör András-Zeman Ferenc: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig. Szeged. 2014
No 14.: Döbör András-Zeman Ferenc: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II. Szeged. 2015.
No 15.: Miklós Péter: Érték és foglalkoztatás. Tanulmányok a munka világából. Szeged. 2017.
No 16.: Szónokyné Ancsin Gabriella: Magyarok a Kárpát-medencében 2. Szeged. 2017.
No 17.: Gulyás László: „Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs
semmi csodálatosabb”. Tanulmányok a gazdálkodás- és szervezéstudományok köréből 2009‒2017. Szeged. 2018.
No 18.: Polgári Szilvia: Beszélgetések vágatlanul/Conversation uncut version. Szeged. 2018.
No 19.: Haffner Tamás: Az Uniós és a magyar energiapolitika helyzete éskihívásai. Szeged. 2019.
No 20.: Gulyás László (szerk.): SZÁZADIK! 2019.
No 21.: Szónokyné Ancsin Gabriella (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében 3. 2019.
No 22.: Gulyás László (szerk.): 111 életrajz a külpolitika történetéhez. 2020.
No 23.: Turcsányi Enikő (szerk.): Fejlődéslélektan óvodapedagógusoknak, fejezetek a fogamzástól a beiskolázásig. Szeged. 2020.
No 24.: Gulyás László (szerk.): A Délvidék története 4. Szeged. 2020.
No 25.: Gulyás László (szerk.): A Délvidék története 5. Szeged. 2020.
No 26.: Gulyás László (szerk.): Fejezetek a versaillesi Közép-Európa történetéből. 1. kötet: Az utódállamok születése 1918–1924. Szeged. 2021.
No 27.: Szónokyné Ancsin Gabriella: Magyarok a Kárpát-medencében 4. Szeged. 2020.
No 28.: Gulyás László – Tóth Marcell – Zeman Ferenc (szerk.): Lokális Trianon 1. Csongrád, Csanád és Torontál vármegye az összeomlás éveiben 1918–1920. Szeged. 2021.
No 29.: Gulyás László – Tóth Marcell – Zeman Ferenc (szerk.): Lokális Trianon 2. Szeged az összeomlás éveiben 1918–1920. Szeged. 2021.
No 30.: Gulyás László – Tóth Marcell – Zeman Ferenc (szerk.): A Horthy-korszakról az
értékteremtő történetírás jegyében. Szeged. 2021.
No 31.: Hamerli Petra: Egy fasiszta gentleman az olasz külügyek élén Dino Grandi
politikai-diplomáciai pályája. Szeged. 2023.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vélemény, hozzászólás?