VIKEK KÖZLEMÉNYEK

VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSRA KÖZLEMÉNYEI
A folyóirat 2009-ben indult 2013 decemberéig az alábbi számok jelentek meg:

I. évfolyam (2009)
No1. 2009 1. szám.

II. évfolyam (2010)
No2. 2010. 1. szám.
No3-4. 2010 2-3. szám A TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

III. évfolyam (2011)
No5-6. 2011 1-2. szám.

IV. évfolyam (2012)
No7. 2012. 1. szám.
No8 (A-sorozat 1. Gazdálkodás és szervezéstudomány) 2012. 2. szám.
No9 (B-sorozat 1. Társadalomtudomány) 2012. 3. szám.
No10 (A-sorozat 2. Gazdálkodás és szervezéstudomány) 2012. 4. szám.
No11 (A-sorozat 3. Gazdálkodás és szervezéstudomány) 2012. 5. szám. A TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

V. évfolyam (2013)
No12-13 (A-sorozat 4. és B-sorozat 2.) 2013. 1-2. szám.

2013 decemberében a VIKEK Közlemények kettő folyóirattá alakult át:

1. TAYLOR. Gazdálkodás és szervezéstudományi folyóirat.
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei
(A megjelent számokat lásd a Taylor vezetéstudomány brand „fül” alatt)

2. KÖZTES-EURÓPA. Társadalomtudományi folyóirat.
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei
(A megjelent számokat lásd a Köztes-Európa„fül” alatt)

A megjelent számok tartalma

A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI.
IV. évfolyam 3. szám No 9.
B-sorozat 1. Társadalomtudományi (történelem, regionális tudomány és geográfia) tematikus szám.

borító

TARTALOM

Előszó 5
Régiók, eurorégiók rovat 7
Bayerné Sipos Mónika: Az autonómia sajátos kezdeményei Kárpátalján a rendszerváltás hajnalán 9
Koós Bálint: Komárom–Komárno és az átjárható határok 17
Pálmai Zsolt: Brüsszeli érdekérvényesítés: A lengyel és a magyar régiók lehetőségei és eredményei 30
Baranyai Nóra: Sziléziai autonómia 2020-ban? 43
Pámer Zoltán: Területfejlesztési célú régió-lehatárolások változása Horvátországban 50
Andreides Gábor–Nagy István: Egy nem létező nemzet – A megosztott Olaszország 59
Bali Lóránt: Az euroregionális együttműködések életrajzi sajátosságai a horvát– magyar határtérségben 67
Pásztor Szabolcs: A magyar–ukrán határszakasz kistérségeinek fejlődési mozgásterei az intenzívebb határ menti interakciók tükrében 75
A Vajdaság története rovat 87
Pap Tibor–Sarnyai Csaba Máté: A vajdasági magyar többségű önkormányzatok és a szerbiai regionalizációs folyamatok kapcsolata 89
Trombitás Tímea: A vajdasági magyarság társadalmi-gazdasági jellemzői a munkaerő-piaci helyzet tükrében 101
Gazdaságtörténeti rovat 109
Horeczki Réka: A dél-dunántúli kisvárosok felzárkózási és fejlődési lehetőségei a történelem tükrében 111
Nagy Miklós Mihály: Gazdasági régiók a Rákóczi-szabadságharcban? 119
Weber Erika: A Városföldi Agrárgazdaság Zrt működése a rendszerváltás óta eltelt időben 133
Suba János: Lengyel katonai internálótáborok topográfiája 1939–1941 141
Földrajztudományi rovat 153
Martyin Zita: A termál- és gyógyfürdők szerepe a határon átnyúló turizmusban 155
Vedrédi Katalin: Magyarországi köztérfejlesztések vizsgálata 163
Nagy Gyula: Környezeti igazságtalanság a kárpát-medencei kisebbségek körében 170
A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI.
IV. évfolyam 2. szám No 8.
A-sorozat 1. Gazdálkodás- és szervezéstudományi tematikus szám

borító

TARTALOM

Előszó 5
Humán erőforrás és munkaerőpiac rovat 7
Oláh Judit: A közfoglalkoztatottság javításának lehetőségei Hajdúdorogon 9
Vántus András–Pakurár Miklós–Oláh Judit: A foglalkoztatottság helyzete és kitörési pontjai a karcagi munkaerőpiac területén 17
Bencsik Andrea–Juhász Tímea: Ritka, mint a fehér holló? 25
Locsmándi Szabolcs: Magyar tudás az osztrák munkapiacon 33
Vezetéstudomány rovat 41
Móré Mariann: Te csak beszélj, én könnyen beilleszkedem A beillesztés kommunikációs összefüggései 43
Lazányi Kornélia: A társas támogatás szerepe egy individualista társadalomban 51
Pierog Anita–Szabados György Norbert: A vezetés és döntés sajátosságai civil szervezetekben 59
Bácsné Bába Éva: Változásmenedzsmenthez kapcsolódó reakcióidő-vizsgálatok 66
Láczay Magdolna: A szervezeti kultúra és a regionalitás 75
Hornyák Miklós: Térinformatika alkalmazási lehetőségei a versenyképesség vizsgálatában 87
Desztinációmenedzsment rovat 97
Kajos Attila–Bányai Edit: Túl a valóságon – A kiegészített valóságban rejlő lehetőségek a kulturális örökségturizmus területén 99
Tóth Éva: A Duna-Dráva Nemzeti Park hazánk ökoturizmus palettáján 109
Lenkovics Beatrix–Töttösi Adrienn–Lelovics Zsuzsanna–Farkas Tibor: Nógrád megye lehetőségei a falusi turizmusban 120
Képzés és felsőoktatás rovat 129
Petőné Csuka Ildikó: BSC-hallgatók továbbtanulásáról hozott döntések elemzése az emberi tőke oldaláról 131
Czeglédi Csilla: Az iskolai végzettség és a munkaerőpiaci helyzet összefüggései és legfontosabb tendenciái a Visegrádi országokban 140
Bodor Mónika: A magyar és az angol oktatási intézmények HR gyakorlatának összehasonlítása 148
Székely Éva: A szakképzés minőségbiztosításának munkaerőpiaci szempontú megközelítése 157
A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI.
IV. évfolyam 1. szám No 7.

borító
TARTALOM

Előszó 5
Agrárgazdálkodás és környezetgazdálkodás rovat 7
Körösvölgyi Tamás–Yahia Ali Mughram–Zsarnóczai Sándor: Regionalitás a dán agrár- és élelmiszergazdaságban 9
Jobbágy Péter–Kovács Sándor–Balogh Péter: A biodízel árváltozásainak elemzése és előrejelzése GARCH modell segítségével 17
Gönczi Kornélia: Korszerű, közpénzeket felhasználó projektek menedzselésére ajánlott komplex módszer bemutatása 25
Trombitásné Láng Gabriella: A soproni borvidék változásai a XXI. században 34
Kulcsár Gergely: Tejtermékek nyomon követhetőségének vizsgálata 40
Versenyképesség rovat 47
Kasznár Attila: A kínai befektetések régiós koordinációjának szerepe – Az EU és Magyarország gazdasági kapcsolatai Kínával 49
Kassai Zsuzsanna–Goda Pál–Mubarak Rashid Al-Boainin: A 2004–2010 közötti gazdaságfejlesztő és regionális operatív programok értékelése 59
Csegődi Tibor László–Zsarnóczai J. Sándor–Yahia Ali Mughram: A gazdasági növekedés és a gázkibocsátás csökkentésének összefüggései 67
Schwezoff Dávid–Zsarnóczai J. Sándor–Mubarak Rashid Al-Boainin: SME vállalkozások banki finanszírozása a regionális fejlesztés serkentésére 74
Boros Lajos–Pál Viktor–Kovács Ildikó: A világgazdasági válság regionális hatásai és kezelésük 80
Logisztika rovat 89
Bencze Zsolt: Regionális vagy helyi jellegű nagyforgalmú csomópontok felújítási technológiái 91
Szabó Lajos: Vasúti regionalizáció a német nyelvterületen 100
Dienesné Kovács Erzsébet–Terjék László: A biztonsági kultúra vizsgálati dimenziói a logisztikai ágazatban 110
Pénzügyek rovat 119
Varga József: Az iszlám bankrendszer szerepe a pénzügyi stabilitás helyreállításában 121
Balogh László–Parádi-Dolgos Anett: Az önkormányzatok szerepe a helyi pénzügyekben 133
Gál Veronika–Kürthy Gábor: A szegények bankja modell lehetőségei Magyarországon 141
Wickert Irén–Szarvas-Fekete Tibor: A pénz és a helyi pénz számviteli elszámolása 151
Sárdi Gábor: A pénzforgás biztosításának hagyományos és alternatív lehetőségei 157
Tatay Tibor: A hitelpénzrendszer hozadékai 166
Kultúra rovat 177
Gombócz Márta: Kárpát egyesületek a történelmi Magyarországon 179
Darai Lajos Mihály: Karácsony-staféta. Karácsony Sándor korszakalkotó felismerései és a közép-európai újjászületés 188
Zágorec-Csuka Judit: A partnerkapcsolatok lehetőségei a határrégiókban (Szlovénia–Magyarország, a Muravidék és Vas- és Zala megyék könyvtárai közt 197
Vedrédi Katalin–Boros Lajos: Szegedi közösségi terek fejlesztései 208
A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI.
Vezetéstudományi tematikus szám
III. évfolyam 1-2. szám No 5-6.

borító

TARTALOM

Előszó 5
Management and Leadership in the 21th Century section 7
Mariann Móré –Anita Kozák: Perspectives for integration of different generations at the workplace 9
Gabriella Keczer: Teaching higher education management 16
Norbert Sipos–Csilla Szabó–Róbert Zaja: Let’s connect to the talents! 23
Gábor Balogh–Norbert Sipos: Features of talent management among ‘Pécsi Közgáz’ graduates . 32
Kornélia Gönczi: A new project management method for IT infrastructural tenders in the EU . 41
A vezetés új kihívásai rovat . 49
Székely Csaba: A stratégiai gondolkodás fejlődése 51
Berde Csaba: A funkcionalizmus lehetőségei a vezetéskutatásban . 62
Lazányi Kornélia: A vezetői szerepek változása és annak következményei 70
Emberi erőforrás menedzsment rovat . 79
Szabó Zsófia: Nemzetközi humán erőforrás menedzsmentet befolyásoló tényezők elméletben és gyakorlatban 81
Dajnoki Krisztina: A munkaerő-ellátás sajátosságai az esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsmentben 92
Csehné Papp Imola: Női szerepvállalások: karrier, család 101
Juhász Csilla: Az elvárások hatásirányai . 109
Juhász Krisztina–Németh János: Magyar vállalkozások külföldi beruházásai és a sikerek emberi erőforrás háttere . 117
Képzés, tudásmenedzsment rovat 123
Turcsányi Enikő–Gulyás László: Az élethosszig tartó tanulás pszichológiai aspektusai 125
Titkos Csaba: Típusok és módszerek a tudástranszferben . 132
Nagy Enikő Ágota: Oktatás a XXI. század elején az emberi megújulás tükrében . 139
Tóthné Téglás Tünde: A kritikus kompetencia . 147
Közmenedzsment, civil szervezetek irányítása rovat . 157
Pierog Anita: Új vezetési kihívás: civil szervezetek 159
Szabados György Norbert–Töviskes Imre–Szabados Krisztián: Civil szervezetek – status quo és szervezetfejlesztés . 167
Láczay Magdolna: Egy közmenedzsment feladat társadalmasításának tradíciói 175
Kárpáti József: Magyary Zoltán nyomában – egy átfogó közigazgatási kontrolling rendszer lehetőségei 182
Gergely Éva: A teljesítmény-menedzsment gyakorlata a vállalati szférában és az önkormányzatoknál 192
Gönczi Kornélia–Turcsányi Katalin: Projektszemlélet a közszférában . 198

Szervezeti kultúra rovat 207
Juhász Tímea: Milyen vállalati kultúrában valósul meg a családbarát kezdeményezés? 209
Málovics Éva–Vajda Beáta: Vezetés és kultúra a családi vállalkozásokban – szakirodalmi összefoglaló . 215
Terjék László–Dienesné Kovács Erzsébet: A biztonsági kultúrának, mint a szervezeti tőke egyik elemének a vizsgálata . 222
Agrármenedzsment, energiamenedzsment rovat Cehla Béla–Vántus András: A hazai juhászatok időszakos munkáinak jelenléte és jellemzői egyéni (családi) gazdaságokban 233
Vántus András–Cehla Béla: Az egyéni (családi) gazdaságok szervezeti jellemzőinek bemutatása néhány juhászati telep példáján. 241
Kulcsár Gergely: Az ellátási lánc menedzsment vizsgálata a tej-termékpályán 250
Antal József: Az energia-menedzsment lehetőségei és kihívásai . 257
A menedzsment hard és soft aspektusai rovat 263
Orbán József–Kalmár Sándor–Karácsony Péter: Időtanulmányok létjogosultsága a 21. században . 265
Bácsné Bába Éva: Változás-vezetéshez kapcsolódó idővizsgálatok 271
Szabó Ferenc: Klaszterek Magyarországon, mit hoz a jövő? 277
Horváth Sarolta Noémi: Az utasok választásának hatása a repülőtéri menedzsmentre 288
Gályász Anett–Gályász József: A kreatív ipar mérésének és elemzésének módszertani problémái 294
Ziegler Éva: Egy új megközelítés: rendszerelmélet alapú emberi erőforrás- és időgazdálkodás – egy gyakorlati modell alapjai . 302
Szügyi György: A XXI. század teljesítménykényszere és a Taylor által felvetett „rendszer elsődlegessége az emberrel szemben” dilemma egy lehetséges feloldása . 310
Közép-Európa gazdasága rovat 315
Huszárik Erika: Új trendek Szlovákia kiskereskedelmében . 317
Szabó Lajos: A kötöttpályás hálózatosodás kérdései a dunántúli régiókban 324
Antalík Imrich: A kis- és középvállalkozói szféra fejlődése és jellemzőinek alakulása Szlovákiában 333
Csiba Zsuzsanna–Kosár Silvia: Az emberi erőforrás menedzsment jellemzőinek vizsgálata szlovákiai vállalatok körében . 342
Dobai Korcsmáros Enikő: Helyzetjelentés: kis- és középvállalatok az érsekújvári járásban 352

 

A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI.
II. évfolyam (2010) 2-3. szám No 3-4.

borító
TARTALOM

Előszó 5
A „IV Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” konferencia tanulmányai I SZEKCIÓ: Régió, agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás 7
Antal József: Az Észak-alföldi régió KKV-i és az energetikai menedzsment lehetőségei, a vizsgálatok előzetes eredményei 9
Dienesné Kovács Erzsébet–Terjék László: Optimizmus és megelégedettség viszonyának kérdései a mezőgazdasági szektor biztonsági kultúrájában 15
Vántus András: A foglalkoztatottság jellemzőinek változása Hajdú-Bihar megyei állattenyésztő gazdaságokban 24
Kovács Teréz: Területi különbségek a balkáni országok mezőgazdaságában 32
Trombitásné Láng Gabriella: Egy vidéki kisváros szelektív hulladékgyűjtő rendszere 39
II SZEKCIÓ: Régió és pénzügyek/versenyképesség 47
Pászti-Tóth Erzsébet: Gazdaságélénkítő településfejlesztés módszertana és a versenyképesség 49
Polgár Tímea: Eurón innen és túl Válságreakciók Európa két régiójában – spanyol és magyar példán keresztül 58
III SZEKCIÓ: Régió és humán erőforrások 67
Berde Csaba–Bilanics Ágnes: Vezetési feladatváltozások és regionális összefüggések 69
Gergely Éva–Dienesné Kovács Erzsébet: Analysis of human resource management fields at profit-making organizations 79
Karoliny Mártonné: Globális tendenciák és/vagy regionális sajátosságok avagy a konvergencia-divergencia vita a HR-ben 85
Juhász Csilla: A vezetők humán erőforrásokkal szembeni elvárásainak változása 94
Poór József–Jarjabka Ákos: Korszakváltás a vállalati globalizációban – hatása a személyzetfejlesztésre 103
Milovecz Ágnes: A vezetési tanácsadás kihívásai Magyarországon 112
Pierog Anita: A működés és a források kapcsolódása civil szervezetekben 119
Bácsné Bába Éva: Az időtényező szerepe tartalmi vezetési feladatokban 126
Szabó Ferenc: Európai Uniós projektek pénzügyi zárása és ellenőrzése 134
IV SZEKCIÓ: Régióközlekedés és -marketing 141
Bencze Zsolt: Községek útfenntartási stratégiai alapjának kidolgozása 143
Kincses Áron–Rédei Mária: A nemzetközi migráció kistérségi hozzáadott értéke 153
Sasné Grósz Annamária: A német nemzeti kisebbség identitásának és fogyasztási szokásainak regionális különbségei 165
V SZEKCIÓ: Régió és kultúra/városok kulturális gazdaság 173
Gombócz Márta: A Magyarországi Kárpát Egyesület és a Szepes megyei Történelmi Társulat 175
Gőcze Balázs: Egy újonnan épülő kulturális központ létjogosultsága, fenntarthatósága, piaci bevezetése 185
Kasznár Attila: A kínai kultúra Magyarországon 191
Sáriné Csajka Edina–Molnár Eszter: Élménygazdaságok Somogy megyében 198
Molnár Gábor: A regionalitás fenomenológiája 207
Koller Inez Zsófia: Trianon mint politikai szimbólum 217
Pfuscher Emese: Az Osztrák–Magyar Monarchia filmeken 224
VI SZEKCIÓ: Régió és határok, határrégiók, eurorégiók 231
Csüllög Gábor: Áramlási terek és régiók a magyar állam történetében 233
Hardi Tamás: Az interakción alapuló határrégió fejlődési modellje 243
Kovács Laura: Magyar részvétel az európai önkormányzati hálózatokban 252
Locsmándi Szabolcs: Vasfüggöny nélkül – Új dimenziójú oktatási kapcsolatok a Sopron–Eisenstadt határ menti térségben 260
Horváth Péter: A kistérségi együttműködés új kihívásai a magyar–román határ menti perifériákon 268
Cseresnyés Ferenc: Befogadó és közvetítő régió az 56-os menekülteknek (Burgenland/Ausztria) 277
VII SZEKCIÓ: Régiótörténeti kutatások 283
Szabó Béla: Báthory István erdélyi fejedelemségének, lengyel királyságának és litván nagyfejedelemségének hatásvizsgálata a Közép-kelet-európai régió történeti fejlődésére 285
Deák István: Regionális reformok a decentralizáció érdekében Lengyel- országban, Szlovákiában és Bulgáriában 292
Baranyai Nóra: A lengyel vajdaságok kialakításának politikai és társadalmi háttere 300
Suba János: A „trianoni határ” határokmányai 308
Bali Lóránt–Mérei András–Szalai Gábor: A németek kitelepítésének egy-egy esettanulmánya Magyarországon és Jugoszláviában a második világháború után 322
Pap Tibor: Regionalizáció/-izmus és/vagy kisebbségi intézményrendszer a területi és a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó kihívások kezelésére 331
VIII SZEKCIÓ: Régiótörténeti kutatások 337
Kurucz Gábor: Somogy megye társadalmi-gazdasági viszonyai a múltban és a jelenben 339
Horeczki Réka: Kadarkút gazdasági változásai az elmúlt másfél évszázadban 348
A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI.
II. évfolyam (2010) 1. szám No 2.


TARTALOM
Előszó 5
Az Osztrák–Magyar Monarchia és utódállamai
Polgár Tamás: Vilnius/Wilno. Lengyel–Litván konfliktusok 1918–1920 7
Németh Ádám: Wilno – Вiльня – Вильна – ענליוו – Vilnius. A litván főváros nemzetiségi összetétele és annak átalakulása a XIX–XX. században 16
Takács Gyula: A Mackensen vezértábornagy internálása Magyarországon 1918-ban 26
Spišák Mónika: A retribúciós eljárások, mint a politikai játszmák eszközei a második világháború utáni Csehszlovákiában 32
Bánhidy Anita Éva: A felvidéke magyarok meghurcoltatása a második
világháború után 40
Pámer Zoltán: A bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság politikai földrajza a daytoni megállapodás revíziójának tükrében 49
Mérei András–Szalai Gábor: A „Schwabische Türkei” németségre ható politikák a két világháború között 57
Bánhidy András: Az 1921-es romániai földreform 66
Jobbány István: Nemzetközi kisebbségvédelem Közép-Európában a két világháború közötti és az 1990–2004 közötti időszakban 74
Gazdaságtörténet és gazdálkodás
Huszárik Erika: A szlovák kiskereskedelem fejlődése az ezredfordulótól napjainkig 83
Dobai Korcsmáros Enikő: Kis- és középvállalatok Szlovákiában az 1989-es rendszerváltástól napjainkig 90
Kosár Silvia: A vállalati sikeresség múltja és jelene a szlovák–magyar határtérségben 97
Morvay Endre: Magyarország és Szlovákia: Munkaerőpiaci trendek
és problémák 105
Szabó Sándor: A Nyugat- és Közép-Dunántúli régió iparszerkezete a dualizmus korában és a két világháború között 114
Stárics Roland: A kisipar jelentősége a Nyugat-Dunántúlon a szocializmus
éveiben 125
Gyermán István: Az orosz-ukrán gázválság hatásai Délkelet-Európa földgázpiacára

 

 

A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA (VIKEK) ÉVKÖNYVE 2009.
I. évfolyam 1. szám. No 1.

borító

TARTALOM

Előszó 7
Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) tevékenységéről
2006 decemberétől 2009 júniusáig 9

A „II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” konferencia tanulmányai

I. SZEKCIÓ: Régió és versenyképesség I. 13
Erdős Katalin: Vállalkozó egyetemek kialakulása az Amerikai Egyesült
Államokban és Európában 15
Jakobi Ákos: Régiók és információs társadalomfejlesztés Magyarországon 21

II. SZEKCIÓ: Régió és versenyképesség II. 27
Deák István: Megye vagy régió (dilemmák, alternatívák) – A hazai kistérségi
rendszer jövőjéhez 29
Fekete Sándorné–Turcsányi Katalin: Az egészségturizmus szerepe a terület-
fejlesztésben 34
Komlósi Éva: A területi tervezést megalapozó vonzáskörzet-kutatás 39
Rőfi Mónika–Pilishegyi Péter: Versenyképesség és felsőoktatás az Észak-alföldi
régióban 46
Szabó Gergő: Lehetőség áruházláncok hatékonyabb regionális tervezésére
geográfus szemlélettel 51
Szabó György: Paradigmaváltás? A vállalati marketing – regionális marketing
stratégiában, Magyarországon 2008-ban 57
Zsigmond Edit–Turcsányi Katalin: A wellness-turizmus gazdasági szerepe
a Nyugat-dunántúli régióban 62

III. SZEKCIÓ: Régió és humánerőforrások/munkaerőpiac 67
Dusek Tamás–Kovács Norbert: A Széchenyi István Egyetem hatása a helyi
munkaerőpiacra 69
Gergely Éva: Teljesítménymenedzsment-vizsgálatok néhány, az Észak-alföldi
régióban működő profitorientált szervezetnél 74
Málovics Éva–Kuba Péter: Pénzügyi szervezetek kulturális sajátosságai banki
esetpéldák tükrében 81
Horváthné Kovács Bernadett–Honfi Vid: A megyék humánerőforrás helyzete
dinamikus mutatók alapján 86
Illésné Kincsei Valéria: Az iskolarendszerű szakképzés és a munkaerőpiac
elemzése Baranya megyében, az oktatásban részt vevők szemszögéből 92
Juhász Csilla: Régiós különbségek a humánerőforrások ösztönzés-
menedzsmentjében 101
Kurkó Ibolya: Iskolázottsági egyenlőtlenségek Romániában 105
Milovecz Ágnes: Munkaerőpiaci szegregáció a Dél-dunántúli régió példáján 112
Székely Éva: A munkaerőpiaci szervezet és a nonprofit szféra 117

IV. SZEKCIÓ: Régió és agrárgazdálkodás 125
Cehla Béla: Az élőbárány-felvásárlás gyakorlata az Észak-alföldi régióban 127
Czagány László: A Dél-alföldi régió mezőgazdaságának sajátosságai 135
Kovács Teréz: A Kárpátok régió mezőgazdasága 140
Szabó Sándor–Stárics Roland–Vidéki Imre: A Nyugat-dunántúli régió
élelmiszeriparának átalakulása a rendszerváltozás óta napjainkig 145

V. SZEKCIÓ: Határrégiók és határ menti együttműködések 151
Hardi Tamás: Határtérségeink helyzete az EU-csatlakozás után 153
Kovács Péter: Duna-régió, vagy régiók a Duna mentén? 161
Lőrinczné Bencze Edit: A horvát regionális politika prioritásai: a „különleges
bánásmódban részesülő területek” 167
Mezei István: Körzetek a magyar–szlovák határ mentén 173
Remenyik Bulcsú: Turizmus és területfejlesztés a kialakulóban lévő Duna–Dráva
régióban 178
Tarpai József: Kárpátaljai turistaforgalom: kiutazó, beutazó és belföldi turizmus 183
Uzunova Liana: Trákija és Elláda – határ nélküli világ 190

VI. SZEKCIÓ: Régió és kultúra 197
A. Gergely András: Régiók előtt és után. Fogalomváltozások korszakai 199
Bozó Péter: Liszt és a német egység, avagy zene és nemzeti identitások 207
Zsófia Kulbert: Die Rolle der Welterben in der West-Pannonien 214
N. Mandl Erika: Helytörténeti-helyismereti gyűjtemények a regionális kutatások
szolgálatában 220
Sándor Balázs: Regionális identitás és média 226
Sonnevend Péter: Kelet- vagy Közép-Európában? A régió országainak könyvtár-
ügyi tendenciái az elmúlt húsz évben 232
Vörös Klára: A lokális és az egyetemes reprezentációi a könyvtárban 237
Varga István: Régió és irodalom: A pannon gondolat 243

VII. SZEKCIÓ: Régiók és történelem, avagy régiók a történeti háttérben 247
Nagy Miklós Mihály: Barrier és filter Bécs és Buda között, a török időkben 249
Suba János: Határőrvidék – határvédelem a földrajzi térben 255
Baranyai Nóra: A sziléziai autonómiatörekvés háttere és dilemmái 261
Csüllög Gábor: Történeti régió két földrajzi térben (Délvidék: Kárpát-medence
és/vagy Balkán) 268
Miszlay Zsolt: Magyarország vasúthálózata Trianon tükrében 274
Bertalan Péter: Meddig terjedhetnek Európa „határai” keleten? Az orosz
birodalmiság 280

Vélemény, hozzászólás?