TAYLOR VEZETÉSTUDOMÁNYI BRAND

2006-ban azzal a szándékkal alapítottuk meg a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására nevű szervezetet, hogy a szokásostól eltérően, a tudományterületi határokat átlépve kutassuk a hazánkat is magába foglaló térséget. Azaz történészek, geográfusok, regionalisták és a gazdálkodás- és szervezéstudománnyal foglalkozók együttgondolkodásából, közös szakmai rendezvényeiből és publikációiból újfajta megközelítés és szemléletmód bontakozzon ki.
Az első években az intézet szakmai tevékenységében a történettudomány, a geográfia és a régiótudomány került előtérbe – az alapítók és a hozzájuk hamarosan csatlakozók tudományos érdeklődése miatt. 2011-ben azonban a gazdálkodás- és szervezéstudomány is csatlakozott a másik három diszciplínához: megrendeztük az első országos Taylor után 100 évvel című Vezetéstudományi Konferenciát. Ezzel tisztelegtünk Frederick Taylor előtt, akinek A tudományos irányítás alapelvei című könyve, melyet az első tudományos műnek tekintünk a menedzsment területén, éppen 100 évvel azelőtt jelent meg.
A rendezvény rendkívül sikeresnek bizonyult, így azóta minden év májusának utolsó péntekjén Szegeden találkoznak május a menedzsment és gazdálkodás különböző aspektusaival foglalkozó kutatók. A korábbi konferenciák teles programját lásd jelen honlapon a KORÁBBI ÉVEK KONFRENCIÁI „fül” alatt.
A jelentkezők száma évről-évre nő; 2015-ben már több mint 70 szekció-előadás hangzott el. Plenáris előadásra pedig az ország vezető szaktekintélyei vállalják el felkérésünket.
Plenáris előadást tartott konferenciánkon: Prof. Székely Csaba, Prof. Berács József, Prof. Berde Csaba, Prof. Csath Magdolna, Dr. habil. Gyökér Irén, Karoliny Mártonné Dr. Csetneki Zsuzsanna, Prof. Koltai Dénes, Dr. habil. Krisztián Béla, Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, Prof. Noszkay Erzsébet, Prof. Poór József, Prof. Dr. Bakacsi Gyula, Prof. Dr. Hetesi Erzsébet. A konferencia Szervező Bizottságának elnöke Dr. habil. Keczer Gabriella, társelnöke Prof. Dr. Gulyás László.

Napjainkra a „szegedi ’Taylor’ konfrencia” az ország egyik legsikeresebb vezetéstudományi konferenciájává vált. A rendszeres résztvevők szoros szakmai és személyes kapcsolatokat alakítottak ki, gyakori a közös munka, szakmai együttműködés a konferenciák közötti időszakokban is.