A VIKEK KÜLDETÉSE

2006 őszén egy PhD-védést követő borozgatás közben a kollégákkal azon keseregtünk, hogy 20. századdal foglalkozó történészek nehéz helyzetben vannak, hiszen szakmai közéletük (konferenciák, folyóiratok) igen szegényes. Ellentétben más tudományterületekkel nagyon kevés a színvonalas konferencia. Ráadásul szintén kevés minőségi folyóirat létezik, és ezek nagy része is egy-egy jól körülhatárolható körhöz köthető, így azokba „homo novus” nem nagyon publikálhat. Ebből a beszélgetésből született meg az ötlet a „Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) elnevezésű” szakmai fórum létrehozására.

Az ötletet tett követte: 2006 decemberében megalakítottuk a VIKEK-et, melynek vezetésére Prof. Dr. Gulyás Lászlót választottuk, aki azóta is intézetvezetőként dolgozik.

Az intézetnek, mint erre nevével is utaltunk, nincs épülete, nincs önálló költségvetése, nincs fizetett főállású alkalmazottja.

A VIKEK úgy indult, hogy nem zártkörű klubként fog működni, azaz vártuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink csatlakozását hálózatunkhoz. Ezen célunkat megvalósítottuk, a VIKEK háló keretei több száz kolléga folytat komoly tudományos tevékenységet.

A VIKEK céljai a következők:

  1. Szakmai hálózat kiépítése, azaz az azonos területet/témát kutató történészek, regionalisták, geográfusok és vezetéstudománnyal foglalkozó hálózatba szervezése.
    2. Publikációs fórumok (folyóirat és könyvkiadás) megteremtése.
    3. Konferenciák szervezése annak érdekében, hogy a szakmai hálózat tagjai személyesen is megismerhessék egymást és a kutatási eredményeket.

Nézzük meg hogyan teljesültek ezen célok

  1. SZAKMAI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

Az alapítókhoz az elmúlt években számosan csatlakoztak, így folyamatosan bővül az a szakmai kör, amelyre a VIKEK tevékenysége kiterjed. Napjainkban a VIKEK-háló több mint száz tudóst/tudósjelöltet fog össze. A hálózat inter- és multidiszciplináris: történészek, geográfusok, geopolitikusok és közgazdászok (elsősorban a vezetéstudomány művelői) dolgoznak keretei között.

  1. PUBLIKÁCIÓS FÓRUMOK MEGTEREMTÉSE

A VIKEK alapítói és tagjai nagyon fontosnak tartják, hogy minőségi publikációs fórumot teremtsenek a Közép-Európával foglalkozó történészek, regionalisták és geográfusok számára. Ezen törekvés jegyében több publikációplatformot alakítunk ki, amelyek az alábbiak:

Közép-Európai Közlemények (KEK) folyóirat
2008 tavaszán, közel egy éves előkészítő munka után megjelent a Közép-Európai Közlemények első száma No1. (2008/1. I. évfolyam 1. szám), jelenleg az alábbi számnál No55 (2022/2. szám XV. évfolyam tartunk

VIKEK Évkönyv, mely 2013 végén kettévált Köztes-Európa, illetve Taylor folyóirattá, mindkét folyóirat már a XIV. évfolyamába lépett.

Geopolitika Szemle

Ez a folyóiratot 2019-ben indítottuk útjára, jelenleg a IV. évfolyam számait (No8 és No9) szerkesztjük.

Közép-Európai Monográfiák

Ez egy könyv sorozat, melynek kötetei két forrásból táplálkoznak: egyrészt megvédett PhD-disszertációkból, másrészt habilitációs kötetekből. Eddig 30 kötet adtunk ki.

  1. KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE

A VIKEK tagjai fontosnak tartják, hogy kutatási eredményeiket rendszeresen bemutassák a szakmai közvélemény előtt is. Ennek megfelelően többféle konferenciát szervezünk, ezek az alábbiak:

2007-ben bekapcsolódunk a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézete által 2001-ben útjára indított, kétévente megrendezésre kerülő (2001, Európai Kihívások konferenciába.

Útjára indítottuk a „Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” konferenciasorozatot, melyből az elsőt 2007. március 23-án Baján, a másodikat 2009. május 22-én Kaposvárott rendeztük meg.

Útjára indítottuk 2011-ben a „TAYLOR vezetéstudomány konferenciát”

Útjára indítottuk a „Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában” elnevezésű konferenciasorozatot. Ennek első állomásaként 2009. március 6-án megrendeztük „Az Osztrák-Magyar Monarchia keletkezése, összeomlása és ezek következményei” konferenciát.

Útjára indítottuk az „Újragondolt negyedszázad – a Horthy-korszak” konferenciasorozatot, melyből 2022-ben, immár a XI.-et rendezzük meg 2022 novemberében.

Összegezve 2022 őszéig összesen 59 konferenciát rendeztünk.