KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁÉRT DÍJ

Prof. Dr. Gulyás László:

 BESZÁMOLÓ
A 2018. ÉVI KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁÉRT DÍJAK
ÁTADÁSÁRÓL

 ELŐZMÉNYEK

2016. november 25-én a VI. Újragondolt negyedszázad – A Horthy korszak – konferencián első ízben került sor a „Közép-Európa Kutatásáért Díj” átadására. A díjat három fokozatban (életmű fokozat: 60 év felett; senior fokozat: 40 év és 60 év között; junior fokozat 40 év alatt) a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatása alapította. A döntés értelmében a díjat 2016-tól kezdődően minden évben átadják.

A 2016-os év díjazottjai

Életmű fokozat: Prof. Dr. Gazdag Ferenc
Senior fokozat: Dr. habil. Ujváry Gábor
Junior fokozat: Dr. PhD. Miklós Péter

 A 2017-os év díjazottjai

Életmű fokozat: Prof. Dr. Hajdú  Zoltán
Senior fokozat: Dr. PhD. Vizi László Tamás
Junior fokozat: Dr. PhD. Muradin János Kristóf

A 2018-AS ÉV

2018. november 9-én került sor Szegeden a VIII. Újragondolt negyedszázad – A Horthy korszak – konferenciára. A konferencián harmadik ízben került sor a „Közép-Európa Kutatásáért Díj” átadására:

A 2018-os év díjazottjai

Életmű fokozat: Prof. Dr. Popély Gyula
Senior fokozat: Dr. habil. Tóth Andrej
Junior fokozat: Dr. PhD. Nyári Gábor

Laudációk

 POPÉLY GYULA

 Popély Gyula a Felvidék szülöttje. A pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett történelem-magyar szakos diplomát 1968-ban. Rövid pozsonyi és szenci tanárkodás után 1972-ben a Szlovák Akadémia Történettudományi Intézetében kezdte kutatói pályafutását. 1978-ban már a történelemtudomány kandidátusa.   1985-ben a magyar iskolák fölszámolása elleni mozgalom egyik szervezője volt. 1990 januárja és 1990 áprilisa között a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés kooptált képviselője. 1991–1997 között a pozsonyi magyar gimnázium igazgatója. 2000 februárjában lett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, majd 2001-2005-től tanszékvezető docense. 2001-től az MTA nagydoktora. 2002–2004 a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékán-helyettese, majd 2006-ig rektor-helyettese. 2005-ben habilitált egyetemi tanár lett.

Önálló kötetei

 • A Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság, Pozsony, 1973.
 • A pozsonyi Bartók Béla Dalegyesület, Budapest. 1982.
 • Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918–1945, Budapest, 1991.
 • Ellenszélben. A felvidéki magyar kisebbség első évei a Csehszlovák Köztársaságban (1918–1925), Pozsony. 1995.
 • Búcsú a főiskoláktól. A felsőoktatás és a felvidéki magyarság, Pozsony. 2005.
 • Erős várunk az iskola. Tanulmányok a szlovákiai magyar oktatásügy problémaköréből (1918–1938), Pozsony. 2005.
 • Hazatéréstől a hazavesztésig. Magyar oktatásügy és oktatáspolitika a visszatért Felvidéken (1938–1945), Pozsony, 2006
 • Felvidék 1914–1920, Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Budapest. 2010.
 • Felvidék 1918–1928. Az első évtized csehszlovák uralom alatt, Kárpátia Stúdió. Budapest, 2014.
 • Felvidék 1929–1939. A második évtized csehszlovák uralom alatt. Kárpátia Stúdió, Budapest.

 Popély Gyula a „Felvidék krónikásaként” kiemelkedő alakja a Közép-Európával foglalkozó történészek népes csoportjának.

 

TÓTH ANDREJ (ENDRE)

 Tóth Andrej (Endre), 1975-ben született az akkor még létező Csehszlovákiában. Történész Ma-fokozatát 1999-ben szerezte a Masaryk Universityn (Brno). 2008-ban szerzett Ph.D-fokozatot alma materében a Masaryk Universityn. Disszertációjának címe: “The Birth of the Interwar Horthy Hungary.” volt.

2018-ban habilitált az University of Economics, Prague-n. Habilitációjának címe: “Hungary in the twenties of the 20th century: „Bethlen’s” consolidation of the new state and Czechoslovak-Hungarian economic-political relations.”

Széleskörű publikációs tevékenységet folytat: számos tanulmány, könyvfejezet és három monográfia szerzője. Legutóbbi könyve – két társszerzővel – magyar nyelven jelent meg:

„Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918-1938” címmel

Tudományszervezőként rendszeresen jelentős és önzetlen segítséget nyújt abban, hogy a magyarországi történészek kutatási eredményeiket a csehországi történész folyóiratokban publikálhassák.

Andrej Tóth kiemelkedő alakja a Közép-Európával foglalkozó történészek középgenerációjának.

 

NYÁRI GÁBOR

Nyári Gábor 1986-ban született Ajkán. 2005-ben érettségizett a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolájában. 2007–2010 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem BA szak (Politológia minorszak). 2010–2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem MA szak, „Társadalmi krízisek és uralmi technikák” szakirány. 2013–2016 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató. 2017-ben „summa cum laude” minősítéssel doktorált és szerzett PhD fokozatot.

Kutatási területei:

 • Teleki Pál második miniszterelnöksége
 • A Horthy-korszak diplomácia- és politikatörténete
 • Újpétery Elemér külügyminisztériumi titkár, lisszaboni követségi tanácsos, lisszaboni követségi ügyvivő munkássága
 • Az 1944–1956 közötti magyar emigráció politika- és társadalomtörténete
 • Emigráns magyar politikusok munkássága a második világháború alatt
 • A Magyar Parasztszövetség története, 1945–1949
 • Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszteri tevékenysége
 • Migráció Európában 1945 és 1956 között

Eddigi munkahelyi életútja:

 • Történész gyakornok, majd történész a Terror Háza Múzeum, Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány foglalkoztatásában.
 • Tudományos munkatárs, történész (Kairosz Kiadó, a Nemzeti Nagyvizi című hatkötetes történelmi munka ellátása lábjegyzetekkel, fejezetenként  bibliográfia készítése, valamint a szerzők életrajzának összeállítása,  szerkesztési és lektorálási feladatok végzése
 • Történész szakértő (Antall József Tudásközpont; az Antall25 című, Antall József miniszterelnök életéről szóló dokumentumfilm  munkatársainak segítése, történelmi háttéranyagok összeállítása, levéltári  források, idézetek, archív video-, hang-, és képanyagok gyűjtése,  válogatása.)
 • Horthy-korszak Blog (http://horthykorszak.blog.hu/) szerzője és főszerkesztője
 • Jelenleg szövegíró, történész tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Nyári Gábornak eddig két önálló kötete jelent meg:

 • A Sándor-palotától a ravatalig. Teleki Pál második miniszterelnöksége, 1939–1941. Kairosz, Budapest, 2015. (monográfia, 352 oldal)
 • Menekültek az új hazában. A német és osztrák területeken élő magyar emigráció története, 1945–1956. Unicus Műhely, Budapest, 2018. (monográfia, 198 oldal)

Nyári Gábor kiemelkedő alakja a Közép-Európával foglalkozó fiatal történészek csapatának.