E-VIKEK ÉVKÖNYV- ELŐADÁSOK A KONFRENCIÁKRÓL

I. évfolyam. 2018

Felelős kiadó: Egyesület Közép-Európa Kutatására
Kiadó székhelye: 6727 Szeged, Lőwy Sándor utca 37.
Felelős kiadó személy: Prof. Dr. Gulyás László
Felelős szerkesztő: Csüllög Gábor

ISSN 2677-0415

Szeged 2018

TARTALOM

Csaba Roland Ruzsa
SIZE OF DIGITAL ECONOMY – GLOBAL AND HUNGARIAN OUTLOOK

Droppa Dóra
Márkanevek mint immateriális vagyonelemek szerepeltetése és értékelése a beszámolókban
LISTING AND EVALUATING BRAND NAMES AS INTANGIBLE ASSETS IN REPORTS

GYARMATI GÁBOR – KARLOVITZ JÁNOS TIBOR
Az egészség és élelmiszerfogyasztás kapcsolata egy kérdőíves felmérés alapján
RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH AND FOOD CONSUMPTION ACCORDING TO A QUESTIONNAIRE SURVEY

Málovics Éva – Farkas Gergely
E-páciensek, avagy a betegek új generációja
E-PATIENTS: THE NEW GENERATION OF MEDICAL CLIENTS

SCHMUCK ROLAND
Az online gazdaság vizsgálata GDP és népesség szempontjából a világ országaiban
ANALYSIS OF THE ONLINE ECONOMY BY GDP AND POPULATION IN THE COUNTRIES OF THE WORLD