Felelős Kiadó:

Prof. Dr. Gulyás László 
egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
laszlo.gulyas65@gmail.com